Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gezonde Olie

 

Gezonde Olie verzorgt workshops, lessen, trainingen en opleidingen op het gebied van aromatherapie en lifestyle. Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

 1. Inschrijving en betaling
  Inschrijvingen voor trainingen en opleidingen gaan via het invullen van het digitale inschrijfformulier. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van inschrijving en factuur. Betaling vindt plaats via iDEAL. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 

 1. Annuleren

Als u annuleert tot 30 dagen voor de aanvangsdatum ontvangt u 80 % van uw betaling retour. Als u annuleert tot 14 dagen voor de aanvangsdatum ontvangt u 50 % van uw betaling retour. Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum is er geen restitutie. Als een training niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers wordt uw betaling volledig teruggestort. Bij annulering van een opleidingsdag door ziekte of andere omstandigheden is restitutie van cursusgeld niet mogelijk.

 

 1. Uitval docent

Bij ziekte en/of uitval van een docent of coach zal Gezonde Olie indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Gezonde Olie de deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Gezonde Olie zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent/coach heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of uitval van een docent liggen bij Gezonde Olie. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

 

 1. Persoonsgegevens

Bij inschrijving voor een opleiding worden uw persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om u als deelnemer op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van Gezonde Olie. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit kenbaar maken via de mail.  Klik hier om het privacybeleid van Gezonde Olie te lezen.

 

 1. Lesmateriaal
  Het lesmateriaal dat wordt verstrekt tijdens een training of opleiding mag niet anders worden gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het is deelnemers niet toegestaan om het lesmateriaal te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden. Het copyright en het eigendomsrecht berusten bij Gezonde Olie en/of de gastdocent. Op alle opdrachten die zijn gemaakt door deelnemers tijdens lesdagen berust geen copyright. Wilt u teksten gebruiken van deze website dan mag dat enkele wanneer u niets aan de tekst wijzigt en melding maakt van de auteur en de website.

 

 1. Aansprakelijkheid
  Gezonde Olie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Tevens kan Gezonde Olie nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door cursist. Gezonde Olie is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan een door Gezonde Olie georganiseerde activiteit. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Lichamelijke en psychische klachten dienen ten alle tijde aan de docent kenbaar te worden gemaakt voorafgaande aan een les, training, cursus of opleiding. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van uzelf besluiten om toegang tot de lessen te weigeren.

 

 1. Materiele schade
  Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan materiaal van Gezonde Olie of materiaal van andere deelnemers gedurende een activiteit is altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemer. Schade veroorzaakt door deelnemers die ontstaat aan eigendom of materiaal dat werd ingehuurd door Gezonde Olie tijdens een activiteit wordt verhaald op de deelnemer. Gezonde Olie is evenmin aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen.

 

 1. Beeldopname
  Gezonde Olie behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens lessen, cursussen, trainingen of opleidingen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. Met het akkoord op deze algemene voorwaarden geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn en uw eigen verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een opleiding door cursist, deelnemers of bezoekers is alleen mogelijk na toestemming van de docent en andere deelnemers.

 

 1. Klachten en geschillen
  In verband met onze registratie bij de CRKBO dienen wij ook een klachtenregeling op te nemen. Gezonde Olie doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klachten of opmerkingen dan aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen tot een oplossing te komen. Klik hier om de klachtenprocedure van Gezonde Olie te lezen.

 

 1. Overige
  Gezonde Olie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma en/of één of meer lesdagen door een andere docent te laten verzorgen. Gezonde Olie stelt de tarieven van alle opleidingsactiviteiten vast. Zij heeft het recht deze ten alle tijden te wijzigen. Over wijzigingen van deze aard wordt via e-mail en de website gecommuniceerd.